Referencer

Tag et kig på vores referencer. 

 

Udgravning til 430 lejligheder tegnet af Henning Larsen Architects

Bygherre: LM Byg
Byggeplads: Øresund Strandpark, København S

Et omfattende udgravningsprojekt, hvor Skanska stod for opførelsen af fem boligblokke og et 14-etagers boligtårn, tegnet af arkitektfirmaet Henning Larsen Architects. Stensby Aps varetog udgravning til fundamenter og underjordisk parkeringshus som underentreprenør for LM byg. I alt ca. 50.000 kvm. Det krævede stort maskinel, og vores erfarne gravestre førte vores 17-tons gummihjulsgravemaskine Zx 130W med rotortilt, samt vores 24 ton Hitachi ZX 210 med 3D GPS-system og rotortilt. GPS-systemet gjorde det muligt at foretage udgravning på nøjagtige koordinater, så arbejdet blev udført hurtigt, smidigt og med en præcision ned til fem millimeter. Den omfattende jordhåndtering blev foretaget i samarbejde med Archiland.

 

Nyt Hospital, Hvidovre 2018

Bygherre: Barslund

Byggeplads: Nyt Hospital Hvidovre, Hvidovre.

Stensby Aps varetager gravearbejde for Barslund A/S. Projektet indebærer udgravning til fundament til den nye hospitalsfløj på 32.500 kvm og parkeringskælder på 7.750 kvm, samt opdækning med grusmaterialer, udgravning og nedlægning af kloakrør. Opførelsen af hospitalsfløjen forventes færdig og indflytningsklar i 2020, så vores erfarne maskinfører arbejder hurtigt og præcist i sin Kubota 8.8 ton gravemaskine med rotortilt og 2D Leica GPS gravesystem – et præcisionsværktøj, der gør det muligt at indstille graveområder vha. GPSkoordinater, så maskinføreren blot skal indtaste ønsket dybde og skråning og udføre gravearbejdet. Systemet sikrer gravearbejdets nøjagtighed og øger produktiviteten, idet GPS systemet overflødiggør gentagne justeringer af graveniveauet. Projektet er pr. oktober 2018 uafsluttet og samarbejdet fortsætter.

 

Nedgravning af 500 meter trykledning for Klar Forsyning

Bygherre: Klar Forsyning
Byggeplads: Fyrvej 1, St. Heddinge

Stensby Aps fik en hasteopgave på opgravning og nedlægning af 500 m trykledning. Arbejdet blev varetaget af vores mands team af erfarne maskinførere, rørlægger, anlægsstruktør og anlægsgartner.
Allerede samme dag som opgaven blev modtaget, blev der foretaget pladsvurdering, søgt ledningsoplysninger og ansøgt om gravetilladelse,. Et godt samarbejde gjorde, at gravearbejdet kunne påbegyndes allerede fra morgenstunden 2dagen efter.
Til gravearbejdet blev anvendt vores 8.8 tons Kubota gravemaskine med rotortilt, og mens renden blev udgravet, samlede og svejsede det øvrige mandskab trykledning og markerede skærelinje, hvor asfaltskæring skulle foretages. Asfaltskæring blev udført eksternt af Total Diamant. Øvrigt asfaltarbejde blev udført af LT asfalt.
Under hele forløbet blev der foretaget elektronisk kvalitetssikring.

Projektvarighed: 19 arbejdsdage

 

Jordflytningssag

Bygherre: Klar Forsyning
Byggeplads: Revlen 2, Køge

I midten af august 2018 fik Stensby Aps til opgave at bortskaffe anslået 4000 ton jord, der var tilovers fra et byggeprojekt. I løbet af bare 10 dage blev 4255 ton jord håndteret, sorteret og deponeret i egnede depoter på Sjælland. Inden bortkørsel blev der i samarbejde med Archiland foretaget kemisk analyse af 162 jordprøver, hvoraf de 12 blev analyseret inden for 24 timer grundet fund af forurenet jord. Opgaven med jordhåndtering blev egenhændigt varetaget af vores dygtige gravemester, der kyndigt og rutineret håndterede vores 24-ton Hitachi gravemaskine så han på de bedste dage fik afsendt hele 45 lastbiler med gennemsnitligt 30 ton jord pr. læs. Der blev foretaget elektronisk kvalitetssikring gennem hele processen.

 

Carlsbergbyen

Bygherre: Barslund
Byggeplads: Carlsbergbyen

I 2012 påbegyndte udviklingsselskabet Carlsbergbyen A/S omdannelsen af den historiske bryggerigrund Carlsbergbyen fra industri til et helt nyt bykvarter med boliger, erhvervsejendomme og kulturelle faciliteter. Barslund A/S er bygherre på projektet, og Stensby Aps har, som underentreprenør, udført gravearbejde i forbindelse med udgravning af fundamenter til flere af de store boligtårne, der vil stå indflytningsklar ultimo 2018. Gravearbejdet er udført med vores store 17-tons gummihjulsgravemaskine og den lidt mindre 8.8-tons Kubota gravemaskine. På det bevaringsværdige område er gummihjulene på 17-tons gravemaskinen nænsomme mod belægningen, mens maskinens størrelse gør det muligt for vores erfarne førere at arbejde i den påkrævede dybde på syv meter. I det komplicerede gravearbejde blandt fredede bygninger, der udgør Carlsbergbyens kulturarv, er pladsen trang, og vi har gjort brug af maskinernes finesser – bl.a. de velfungerende rotortilt, som begge maskiner er udstyret med. Københavns nye bykvarter forventes at stå færdigt i år 2024.

 
Anlæg af 25.000 kvm. parkeringsplads, Klausdalsbrovej, Ballerup

Bygherre: Barslund A/S
Byggeplads: Anlæg af 25.000 kvm. parkeringsplads, Klausdalsbrovej, Ballerup

I perioden ultimo april til ultimo juni 2019 udførte vi gravearbejdet for Barslund A/S, da der skulle anlægges 25.000 kvm parkeringsplads ved forsikringsselskabet Tryg’s hovedkontor i Ballerup. Det var en komplet opgave, hvor der initielt skulle rømmes vækstlag og derefter foretages planering, kloakering, og drænering i samarbejde med geotekniker.Der blev sat 40 brønde og udført bundsikring, samt opbygning af bund. Projektets sidste faser med kabelgravning og afretning blev udført i samarbejde med brolægger. Alt gravearbejde blev udført med vores Hitachi 210 med 3D GPS, og pladsen blev afleveret slut juni, klar til asfaltering.
 
 
Udgravning til opførsel af P-hus ved Rampen, Næstved

Bygherre: Holbøll A/S
Byggeplads: Ved Rampen, Næstved
Udgravning til opførsel af P-hus ved Rampen, Næstved.

Udflytning af statslige arbejdspladser kræver nye parkeringsfaciliteter!
Udlændingestyrelsen er flyttet til Næstved, og for at imødese behovet for parkeringspladser for de ansatte, samt tog-pendlere fra Næstved station, er der opført P-hus med kapacitet til 470 biler ved siden af Rampen.
Stensby Aps har deltaget i gravearbejdet.
 
 
Nordre Ringvej, Glostrup

Bygherre: Barslund A/S
Byggeplads: Nordre Ringvej, Glostrup

Letbanen skal have fast grund under skinnerne!
I forbindelse med klargøring til letbanen i Glostrup, flyttes eksisterende kloak ca. 4 meter ind på grundejernes matrikler for at undgå, at letbanen anlægges oven på ledninger og rør. Arbejdet udføres i dybder ned til 3,5 meter, og den nye kloak anlægges med et fald på 7 promille, med etablering af nye stik til samtlige 14 husstande på den 180 meter lange strækning.
Arbejdet blev udført af vores dygtige og erfarne team med rørlægger, brolægger og maskinfører til 9-tons kubota KX80-4.
 
 

Ombygning af vejbroer over jernbanen

Bygherre: Holbøll A/S for Banedanmark.
Byggeplads: Rampen & Østre Ringvej, Næstved.
Ombygning af vejbroer over jernbanen i forbindelse med udbygning af Ringsted-Femern banen.

Fremtidens tog kører på el!

Danmarks togdrift skal være hurtigere – og grønnere. Ringsted-Femern Banen opgraderes til elektrificering til gavn for både miljøet, klimaet og togdriften. For at kunne nå målet, foretages ændringer på 100 vejbroer over jernbanen på den 115 km lange strækning mellem Ringsted til Holeby. I Næstved er der opført og ombygget broer på hhv. Rampen og Østre Ringvej. Stensby ApS har leveret maskinkraft med både 3-ton og 9-tons gravemaskiner, samt vores dygtige, rutinerede medarbejdere! Projektet ved Rampen indebar bl.a. opførsel af ny vejbro over jernbanen, samt en større omstrukturering af det omkringliggende vejnet med etablering af både kryds, cykel –og gangstier. Arbejdet ved Rampen blev udført i efteråret 2018, og broen stod klar til indvielse 9. november 2018. På Østre Ringved blev brodækket forhøjet, så der er plads til kørestrømsanlæg. Den nye bro på Østre Ringvej blev indviet 20. Sep. 2019.