Jordflytningssag

Bygherre: Klar Forsyning
Byggeplads: Revlen 2, Køge

I midten af august 2018 fik Stensby Aps til opgave at bortskaffe anslået 4000 ton jord, der var tilovers fra et byggeprojekt. I løbet af bare 10 dage blev 4255 ton jord håndteret, sorteret og deponeret i egnede depoter på Sjælland. Inden bortkørsel blev der i samarbejde med Archiland foretaget kemisk analyse af 162 jordprøver, hvoraf de 12 blev analyseret inden for 24 timer grundet fund af forurenet jord. Opgaven med jordhåndtering blev egenhændigt varetaget af vores dygtige gravemester, der kyndigt og rutineret håndterede vores 24-ton Hitachi gravemaskine så han på de bedste dage fik afsendt hele 45 lastbiler med gennemsnitligt 30 ton jord pr. læs. Der blev foretaget elektronisk kvalitetssikring gennem hele processen.