Nedgravning af 500 meter trykledning for Klar Forsyning

Bygherre: Klar Forsyning
Byggeplads: Fyrvej 1, St. Heddinge

Stensby Aps fik en hasteopgave på opgravning og nedlægning af 500 m trykledning. Arbejdet blev varetaget af vores mands team af erfarne maskinførere, rørlægger, anlægsstruktør og anlægsgartner.
Allerede samme dag som opgaven blev modtaget, blev der foretaget pladsvurdering, søgt ledningsoplysninger og ansøgt om gravetilladelse,. Et godt samarbejde gjorde, at gravearbejdet kunne påbegyndes allerede fra morgenstunden 2dagen efter.
Til gravearbejdet blev anvendt vores 8.8 tons Kubota gravemaskine med rotortilt, og mens renden blev udgravet, samlede og svejsede det øvrige mandskab trykledning og markerede skærelinje, hvor asfaltskæring skulle foretages. Asfaltskæring blev udført eksternt af Total Diamant. Øvrigt asfaltarbejde blev udført af LT asfalt.
Under hele forløbet blev der foretaget elektronisk kvalitetssikring.

Projektvarighed: 19 arbejdsdage.