Nyt Hospital, Hvidovre 2018

Byggeplads: Nyt Hospital Hvidovre, Hvidovre.

Stensby Aps varetager gravearbejde for Barslund A/S. Projektet indebærer udgravning til fundament til den nye hospitalsfløj på 32.500 kvm og parkeringskælder på 7.750 kvm, samt opdækning med grusmaterialer, udgravning og nedlægning af kloakrør. Opførelsen af hospitalsfløjen forventes færdig og indflytningsklar i 2020, så vores erfarne maskinfører arbejder hurtigt og præcist i sin Kubota 8.8 ton gravemaskine med rotortilt og 2D Leica GPS gravesystem – et præcisionsværktøj, der gør det muligt at indstille graveområder vha. GPSkoordinater, så maskinføreren blot skal indtaste ønsket dybde og skråning og udføre gravearbejdet. Systemet sikrer gravearbejdets nøjagtighed og øger produktiviteten, idet GPS systemet overflødiggør gentagne justeringer af graveniveauet.