Ombygning af vejbroer over jernbanen i forbindelse med udbygning af Ringsted-Femern banen

Bygherre: Holbøll A/S for Banedanmark.

Byggeplads: Rampen & Østre Ringvej, Næstved.

Ombygning af vejbroer over jernbanen i forbindelse med udbygning af Ringsted-Femern banen.

Fremtidens tog kører på el!

Danmarks togdrift skal være hurtigere – og grønnere. Ringsted-Femern Banen opgraderes til elektrificering til gavn for både miljøet, klimaet og togdriften. For at kunne nå målet, foretages ændringer på 100 vejbroer over jernbanen på den 115 km lange strækning mellem Ringsted til Holeby. I Næstved er der opført og ombygget broer på hhv. Rampen og Østre Ringvej. Stensby ApS har leveret maskinkraft med både 3-ton og 9-tons gravemaskiner, samt vores dygtige, rutinerede medarbejdere! Projektet ved Rampen indebar bl.a. opførsel af ny vejbro over jernbanen, samt en større omstrukturering af det omkringliggende vejnet med etablering af både kryds, cykel –og gangstier. Arbejdet ved Rampen blev udført i efteråret 2018, og broen stod klar til indvielse 9. november 2018. På Østre Ringved blev brodækket forhøjet, så der er plads til kørestrømsanlæg. Den nye bro på Østre Ringvej blev indviet 20. Sep. 2019.